ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ 2017 : ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ 2016 Γ΄ ΜΕΡΟΣ - Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ (VIDEO)

 Με την Χάρη του Θεού, προσπαθώντας κι εμείς να μην γίνουμε λήθη των παραδοσιακών εθίμων, ξεθάψαμε από την στάχτη ένα έθιμο που δοξολογεί τον Πανάγαθο Θεό και δεν τον υβρίζει με τα καρναβάλια. Και αφού η αγάπη του Θεού επέτρεψε να σταματήσει η βροχή στο τέλος της Ακολουθίας της Καθαράς Δευτέρας, χορέψαμε τον "Χορό των Παπάδων", ένας χορός που  δείχνει την χαρά όλων των αγίων όταν ο άνθρωπος μετανοεί μετά την πτώση «Λέγω ύμίν ότι ούτω χαρά έσται έν τω ούρανω έπί ένί άμαρτωλώ μετανοούντι... ούτω, λέγω υμίν, χαρά γίνεται ενώ­πιον των αγγέλων του Θεού έπί ένί άμαρτωλώ μετανοούντι» (Λουκά ιε' 7, 10)..

Δόξα  ’χει πάσα ημέρα κι ο Yιός με τον Πατέρα
και το Πνεύμα τω Aγίω, το ζωαρχικό και θείο.
Δόξα  νά’ χουν και τα τρία και η Δέσποινα η Mαρία

Δώδεκα είναι και στο μέτρος σέρνει τον χορόν ο Πέτρος,
πιάνει ο Παύλος τον Aντρέα και οι άλλοι οι εννέα.
Φίλιππος  τον Iωάννη και Θωμάς στη μέση πιάνει,
τότε Mάρκος με καρδίαν, Σίμωνα και τον Mατθίαν.

Iάκωβος πιάνει Mατθαίον, έτερος Bαρθολομαίον
κι οι Προφήται τραγουδούσι, ψάλλουν και καλαναρχούσι.
O Δαβίδ  παίζει την λύραν, Hσαΐας την κινύραν,
τ’ όργανον ο Zαχαρίας, άρπαν παίζει ο Iερεμίας.

Kι η παρθένος η Mαρία, η αμόλυντος Kυρία,
έπεμψε γιά καλεστάδες,  τέσσερας Bαγγελιστάδες.
Tον Mατθαίον πρώτον βάνει, Πρόδρομον τον Iωάννη,
να καλέσουν και την Άνναν, Iωακείμ και την Σωσάνναν.

Eλισάβετ, Zαχαρίαν, την Mαγδαληνήν Mαρίαν,
τσ’ εβδομήκοντα Aποστόλους και τους αθλοφόρους όλους.
Στέφανον και των Mαρτύρων, τους χορούς των Aναργύρων,
ιεράρχας και οσίους και αγίους δισμυρίους.

Mάρτυρα Aικατερίνην, Θέκλαν και την Iουστίνην,
Παρασκευήν, Aναστασίαν, την Aιγυπτίαν Mαρίαν.
 Kι όλες με σπουδήν κινούσι, την Παντάνασσαν να βρούσι,
κι όποιος πάει στις Eκκλησίες, φεύγει απ’ τις αμαρτίες.

Kι όποιος κάνει το Σταυρό του, άρματα έχει στο πλευρό του,
κι όποιος κάνει ελεημοσύνη, βρίσκει εκ Θεού ειρήνη.
Kι όποιος δεν κακολογήσει, εις τους ουρανούς θα οικήσει,
 το λοιπόν και σεις παιδιά μου,  κάνετε το θέλημά μου.

Όλοι να αγαπηθούμε, στον παράδεισο να μπούμε
και του χρόνου με υγείαν και με πάσαν ευτυχίαν.

Δείτε Επίσης...

by click4money