Η Αγία Μαρίνα (17 Ιουλίου) - VIDEO


Ἡ Ἁγία Μαρίνα γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στὰ χρόνια του αὐτοκράτορα Κλαυδίου τοῦ Β', τὸ 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετὰ τὴ γέννησή της, ἡ μητέρα τῆς πέθανε, καὶ ὁ πατέρας τῆς Αἰδέσιος, ποὺ ἦταν Ἱερέας τῶν εἰδώλων, τὴν ἀνέθεσε σὲ μιὰ χριστιανὴ γυναίκα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τὸ Χριστό. Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, ἀποκαλύπτει στὸν πατέρα της ὅτι εἶναι χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτὸς ἀπ' αὐτὸ ποὺ ἄκουσε, μὲ μίσος τὴ διέγραψε ἀπὸ παιδί του.
 Μετὰ ἀπὸ καιρό, ἔμαθε γιὰ τὴ Μαρίνα καὶ ὁ ἔπαρχος Ὀλύμβριος, ποὺ διέταξε νὰ τὴ συλλάβουν γιὰ ἀνάκριση. Ὅταν τὴν εἶδε μπροστά του, θαύμασε τὴν ὀμορφιά της καὶ προσπάθησε νὰ τὴν πείσει μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ γίνει σύζυγός του. Μάταια, ὅμως. Ἡ Ἁγία Μαρίνα σὲ κάθε προσπάθεια τοῦ Ὀλυμβρίου ἀντέτασσε τὴ φράση: «Εἶμαι χριστιανή». Τότε ὁ σκληρὸς ἔπαρχος διέταξε νὰ τὴν ξαπλώσουν στὴ γῆ, καὶ τὴν καταξέσχισε ἄσπλαχνα μὲ ραβδιὰ τόσο, ὥστε ἡ γῆ ἔγινε κόκκινη ἀπὸ τὸ αἷμα ποὺ ἔτρεξε. Ἔπειτα, ἐνῶ αἱμορραγοῦσε, τὴν κρέμασε γιὰ πολλὴ ὥρα καὶ μετὰ τὴ φυλάκισε.
 Μέσα στὴν φυλακὴ μάλιστα συνέβη τὸ ἑξῆς: ὁ διάβολος μεταμορφωμένος σὲ ἄγριο δράκοντα, προσπάθησε νὰ κάνει τὴν ἁγία νὰ φοβηθεῖ. Αὐτὴ ὅμως προσευχήθηκε στὸν Θεὸ καὶ ἀμέσως ὁ δράκοντας ἄλλαξε μορφὴ καὶ ἔγινε ἕνας μαῦρος σκύλος καὶ τότε ἡ ἁγία ἅρπαξε ἕνα σφυρὶ καὶ χτυπώντας τὸν στὸ κεφάλι καὶ τὴν ράχη τὸν ταπείνωσε.
 Ὅταν γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν ἐξέτασε καὶ διαπίστωσε ὅτι ἡ πίστη τῆς Ἁγίας Μαρίνας ἦταν ἀμετακίνητη στὸ Χριστό, τὴν ἔκαψε μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Ἀλλὰ οἱ πληγές της μὲ θαῦμα ἔκλεισαν, καὶ αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα πολλοὶ παρευρισκόμενοι νὰ γίνουν χριστιανοί. Μπροστὰ σ' αὖτον τὸν κίνδυνο ὁ ἔπαρχος τελικὰ ἀποκεφάλισε τὴ Μαρίνα, ποὺ ἔτσι πῆρε τὸ ἄφθαρτο στεφάνι τῆς αἰώνιας δόξας.
 Τὰ ἅγια λείψανα τῆς φυλάγονταν στὴν Κωνσταντινούπολη μέχρι τὴν πρώτη ἅλωσή της ἀπὸ τοὺς Λατίνους, τὸ 1204 μ.Χ., ἐνῶ σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγὲς βρίσκονταν μέχρι τὸ 908 μ.Χ. στὴν Ἀντιόχεια καὶ στὴν συνέχεια μεταφέρθηκαν στὴν Ἰταλία. Σήμερα, τὰ ἅγια λείψανα τῆς Ἁγίας Μαρίνας, φυλάγονται στὴν Ἀθήνα, σὲ ναὸ ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς ἐνῶ ἡ χείρα τῆς ἔχει μεταφερθεῖ στὴ Μονὴ Βατοπεδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος.

Δείτε Επίσης...

by click4money