Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ: "Κανείς δεν μπορεί"

Όσοι, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του πνεύματος.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δείτε Επίσης...

by click4money