Oμιλία εις την Κυριακή του Παραλύτου - Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
...Βλέπεις ότι η ψυχή κλίνει σ̉ εκείνον με τον οποίον κοπίασε; Γι̉ αυτό και την απόκτηση της αρετής τη συνώδεψε με κόπους, επειδή ήθελε να εξοικειώση την ψυχή μ̉ αυτή. Γι̉ αυτό την αρετή κι αν ακόμα δεν την πραγματοποιήσωμε τη θαυμάζομε, ενώ την κακία μ̉ όλη τη γλυκύτητα την καταδικάζομε. Κι αν ερωτήσης, γιατί δε θαυμάζομε πιο πολύ τους εκ φύσεως αγαθούς από εκείνους που είναι αγαθοί με την θέλησή τους; Επειδή είναι δίκαιο να προτιμάται αυτός που κοπιάζει. Και για πιο λόγο τώρα κοπιάζομε; Επειδή την έλλειψη του κόπου δεν την εκρατήσαμε όπως έπρεπε. Κι αν το καλοεξετάση κανένας, η αργία πάντα μας έβλαψε και δημιούγησε πολύν κόπον. Κι αν θέλης, ας κλείσουμε κάποιον σ̉ ένα σπίτι κι ας ικανοποιούμε μόνο τη λαιμαργία του, χωρίς να τον αφήνουμε ούτε να βαδίζη ούτε στην εργασία να τον βγάζουμε. Αλλά ας χαίρεται το φαγητό και τον ύπνον και ας γλεντά αδιάκοπα. Υπάρχει αθλιώτερη ζωή απ̉ αυτήν; Είναι άλλο όμως να εργάζεσαι και άλλο να κοπιάζης. Ήταν στο χέρι μας τότε να εργαζώμαστε χωρίς κόπους. Μα είναι δυνατό; Βέβαια είναι, κι αυτό θέλησε ο Θεός, αλλά δεν το εβαστάξαμε εμείς. Γι̉ αυτό μας έβαλε να καλλιεργούμε τον Παράδεισο, ορίζοντάς μας την εργασία χωρίς να αναμείξη τον κόπο. Γιατί βέβαια αν ο άνθρωπος κοπίαζε από την αρχή δεν θα πρόσθετε έπειτα τον κόπο σαν τιμωρία. Γιατί είναι δυνατόν να εργάζεται κανείς και να μην κοπιάζει, όπως οι άγγελοι.
Για να πεισθήτε ότι εργάζονται, ακούστε τι λέγει: Μπορούν με τη δύναμή τους να εκτελέσουν το λόγο του. Τώρα η έλλειψη της δυνάμεως προξενεί πολλή κούραση.τότε όμως αυτό δε γινόταν. Αυτός που μπήκε στην περίοδο της αναπαύσεώς του, αναπαύθηκε λέει, από τα έργα του, όπως από τα δικά του ο Θεός. Εδώ δεν εννοεί αργία αλλά έλλειψη κόπου. Γιατί ο Θεός και τώρα ακόμη εργάζεται καθώς λέγει ο Χριστός.Ο πατέρας μου ως τώρα εργάζεται κι εργάζομαι κι εγώ. Γι̉ αυτό συμβουλεύω αφού εγκαταλείψεται κάθε αδιαφορία να ζηλέψετε την αρετή. Γιατί η ευχαρίστηση της κακίας είναι σύντομη ενώ η λύπη παντοτινή.της αρετής αντίθετα, αγέραστη είναι η χαρά και πρόσκαιρος ο κόπος. Η αρετή ξεκουράζει τον εργάτη της και πριν από τη βράβευσή του, συντηρώντας τον με τις ελπίδες, ενώ η κακία τιμωρεί τον δικό της εργάτη, πιέζοντας τη συνείδηση και τρομοκρατώντας την και προδιαθέτοντας σε υποψία εναντίον όλων. Κι αυτά βέβαια από πόσους κόπους και ιδρώτες είναι χειρότερα.
Κι αν στη θέση τους υπήρχε μόνο ευχαρίστηση, τι χειρότερο υπάρχει από την ευχαρίστηση αυτή; Την ίδια ώρα φανερώνεται και μαραμένη χάνεται και φεύγει πριν την πιάση κανένας, κι αν πης την απόλαυση των σωμάτων η του γλεντιού η των χρημάτων.δεν παύουν να γερνούν καθημερινά. Κι όταν η ηδονή συνεπάγεται κόλαση και τιμωρία, ποιός θα ήταν πιο αξιολύπητος από αυτούς που τήνεπιδιώκουν;

Ας τα ξέρωμε αυτά κι ας υποφέρωμε τα πάντα για χάρη της αρετής. Γιατί έτσι θα χαρούμε και την αληθινή απόλαυση με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μαζί μ̉ εκείνον και στον Πατέρα και στο άγιο Πνεύμα ας είναι η δόξα στους αιώνες. Αμήν.


Δείτε Επίσης...

by click4money