Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς : Ο Χριστιανισμός ΦΩΣ εις τον κόσμο (VIDEO)


Ο Φωτισμένος Γέρων Ιωσήφ Ο Βατοπεδινός, τονίζει την σπουδαιότητα της Ελληνικής Φυλής που γέννησε τον Χριστιανισμό και δια αυτού εξευγένισε τα υπόλοιπα κτήνη , υπενθυμίζων πως ο Λαός μας είναι ο πραγματικά περιούσιος και εκλεκτός και αυτός που Τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.
Δείτε Επίσης...

by click4money