Ομιλία εις την Β΄ Κυριακή Νηστειών - Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
... Ο Κύριος μας έδωσε το φάρμακο. Το φάρμακο για την υπερηφάνεια είναι η ταπεινοφροσύνη. Ταπείνωσε τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο, ταπείνωσε τον εαυτό σου μπροστά στους αδελφούς, και να! η θεία δύναμις της ταπεινοφροσύνης θα απλώση πάνω στην ψυχή σου το θείο φως και θα αποδιώξη και θα φυγαδεύση όλο το σκοτάδι της υπερηφανείας, της σκληρότητος και της οιήσεως της ψυχής σου. 

Ο φιλάργυρος άνθρωπος δεν βλέπει τίποτε άλλο από ένα σορό χρημάτων. Φιλάργυρος δεν είναι (μόνο) εκείνος που αγαπά τα χρήματα και τα κτήματα. Φιλάργυρος είναι, για παράδειγμα, και ο επιστήμονας που μένει πάνω σε ένα βιβλίο όλη του την ζωή, βρήκε απασχόλησι και ξέχασε τον Θεό. Αυτό είναι φιλαργυρία, αυτό είναι ένα ψεύτικο είδωλο, αυτό είναι ένας ψεύτικος θεός. Όλα όσα ο άνθρωπος βάζει σ’ αυτόν τον κόσμο ως σκοπό της ζωής του, ως θεό αντί του Αληθινού Θεού, αυτό είναι φιλαργυρία. Να τοποθετή κανείς ο,τιδήποτε άλλο, αντί του Αληθινού Θεού, αυτό είναι φιλαργυρία. Το βλέπουμε αυτό. 

Να! είσαι φιλάργυρος. Δεν γνωρίζεις λοιπόν τον δρόμο της ζωής. Σκοτάδι, νύχτα, πλάκωσε την συνείδησί σου, έπεσε στα μάτια της ψυχής σου. Και εσύ δεν βλέπεις τον σωστό δρόμο. Δεν βλέπεις το νόημα της επιγείου ζωής σου. Δεν βλέπεις ότι το μόνο φάρμακο που θα θεραπεύση τον θάνατό σου, την κόλασί σου, είναι η μετάνοια. Μάλιστα! Στην περίπτωσι της φιλαργυρίας η μετάνοια είναι το μοναδικό φάρμακο μπροστά στον Κύριο. 

Η αμαρτία! Είναι σκοτισμός της ψυχής και της συνειδήσεώς μας. 

Ενώ η αρετή! Αυτή είναι μεταμόρφωσις της ψυχής. 

Η νηστεία είναι σταδιακή μεταμόρφωσις της ψυχής. Με την νηστεία η ψυχή καθαρίζεται από κάθε ακαθαρσία, καθαρίζεται από κάθε αμαρτία, καθαρίζεται από κάθε πάθος. Η νηστεία, όταν γίνεται με προσευχή και με όλες τις άλλες ασκήσεις, ξεριζώνει αποτελεσματικά, ξεριζώνει από την ψυχή όλα τα κακά μας στοιχεία, όλες τις κακές συνήθειες. Αν εσύ πριν την νηστεία επέτρεπες στον εαυτό σου η γλώσσα σου να λέγη ανόητα λόγια η ψέμματα, η νηστεία γι’ αυτό είναι εδώ, για να μεταμορφωθή η γλώσσα σου, να βάλης φρονημάδα στην γλώσσα σου. Το ίδιο κάνε με τα μάτια σου, με τα αυτιά, με όλο το είναι σου. Σταμάτα την αμαρτία! Αυτό είναι νηστεία. Αυτό είναι αληθινή νηστεία. Αν καταλαλούσες, μη καταλαλής πλέον. Αν έκλεβες, μη κλέβης πλέον. Αν τσακώθηκες, να συμφιλιωθής το γρηγορότερο, όσο είσαι εν ζωή, μήπως και σε εύρη ο θάνατος αυτή την νύχτα, ενώ εσύ θα είσαι μαλωμένος με τους γείτονές σου. Αλοίμονό σου! Αυτός ο τσακωμός είναι για σένα μια θηλιά, μια θηλιά που σε τραβάει κατευθείαν στο βασίλειο της φιλονεικίας, της αμαρτίας, του διαβόλου, την κόλασι. Είθε ο Αγαθός Κύριος να μου δώση όλα τα μέσα, για να διώξω κάθε αμαρτία από την ψυχή μου. ...

Δείτε Επίσης...

by click4money