Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ – ένα αφιέρωμα για παιδιά - Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1. Τι είναι ο Ακάθιστος Ύμνος και ποιός είναι ο συνθέτης του; (…)
Είναι ένα Κοντάκιον (πήρε το όνομά του από το «κοντό», δηλαδή μικρό κυλινδρικό ξύλο στο οποίο τύλιγαν τον πάπυρο) – είδος εκκλησιαστικού ύμνου που αποτελείται από προοίμιο (εισαγωγή) και 24 Οίκους (αρχίζουν με το «Άγγελος πρωτοστάτης…») – που είναι η σειρά των τροπαρίων όπου εξελίσσεται κάποια υπόθεση. Οι περισσότεροι ερευνητές τόν αποδίδουν στο Ρωμανό τον Μελωδό, ο οποίος έχει γράψει και πολλούς άλλους εκκλησιαστικούς ύμνους.
2. Ποιά η μορφή και η σύνθεση του Ακαθίστου Ύμνου;
Αρχίζει με το προοίμιο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» (Άλλοτε ψάλλεται ως προοίμιον «Το
προσταχθέν…»).
Ακολουθούν οι εικοσιτέσσερις «οίκοι» (στροφές με αλφαβητική ακροστιχίδα από το Α μέχρι το Ω), χωρισμένοι σε 4 «Στάσεις». Σε κάθε «Στάση» αντιστοιχούν 6 «οίκοι». Οι τρείς αναφέρονται στη Θεοτόκο, οι άλλοι τρεις υμνούν τον Κύριο.
Κάθε οίκος στη Θεοτόκο, ακολουθείται από 6 στίχους που καθένας περιλαμβάνει δύο «Χαίρε». Και κλείνουν με το «εφύμνιο» (επωδό): «Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε».
Οι «οίκοι» που υμνούν τον Κύριο, δεν ακολουθούνται από στίχους. Κλείνουν με το εφύμνιο «Αλληλούια».
Σήμερα ο Ακάθιστος Ύμνος έχει ενταχθεί στο Απόδειπνο και κατά την περίοδο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλεται μαζί με τον θαυμάσιο Κανόνα1 «Ανοίξω το στόμα μου…», που έγραψε ο άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος.
«Κάποτε κάποιος μοναχός που ευλαβείτο πολύ την Παναγία, καθώς διάβαζε τους
“χαιρετισμούς” και έλεγε τα “Χαίρε”, εμφανίστηκε η Παναγία στο κελλί του και του είπε: “Να
χαίρεις και εσύ τέκνον”».


3. Ποιό είναι το θέμα και το περιεχόμενο του «Ακαθίστου Ύμνου»;

Η αειπάρθενη Μητέρα του ανάρχου Υιού και Λόγου του Θεού! Οι ιεροί υμνογράφοι χρησιμοποιούν ο,τι ωραιότερο εγκώμιο για την Παναγία μας είπαν οι προ αυτών άγιοι Πατέρες (την ονομάζουν: «παλάτιον του μόνου Βασιλέως», «αγνείας θησαύρισμα», «ρόδον το αμάραντον», «ουρανών υψηλοτέρα», «έμψυχον Παράδεισον» κλπ) αλλά και κάθε προτύπωση και φράση της Αγίας Γραφής σχετική με την Αειπάρθενο («επουράνια κλίμακα», «γέφυρα» που μας ανεβάζει στον ουρανό, «σκέπη του κόσμου», «σκηνή του Θεού και Λόγου», «άφλεκτος βάτος»).
Συγχρόνως στρέφουν την ψυχή μας προς τα ουράνια ύψη, όπου βρίσκεται η Κυρία τών Αγγέλων, η Πλατυτέρα των ουρανών, και ζητούν ταπεινά τη βοήθειά της, παρακινώνταςόλους μας να κάνουμε το ίδιο.

1 Κανόνας=σύνολο τροπαρίων που κατανέμονται σε εννέα ωδές. 3

Αναλυτικά το περιεχόμενό του:
Στο αρχικό προοίμιο ο άγγελος φέρνει το ουράνιο μήνυμα.
Ακολουθούν οι οίκοι.
Στην Α´ Στάση (οίκοι Α-Ζ) ο υμνογράφος εξιστορεί και ανυμνεί τα γεγονότα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κλείνει με τον οίκο όπου ο δίκαιος Ιωσήφ δοξάζει τον Θεό για το Μέγα Μυστήριο με το «Αλληλούια».

Στη Β´ Στάση (Η-Μ) εξιστορούνται και υμνούνται τα γεγονότα από της Γεννήσεως του Κυρίου έως την Υπαπαντή και κλείνει με το «Αλληλούια» του δικαίου Συμεών του Θεοδόχου που είδε τον Σωτήρα του κόσμου.
Στην Γ´ Στάση (Ν-Σ) αναφέρεται ο υμνογράφος στην αλλαγή που έφερε στον κόσμο ο ενανθρωπήσας Κύριος με τη διδασκαλία Του (πνευματική αναδημιουργία) και κλείνει με το

«Αλληλούια» της κάθε ψυχής προς Αυτόν που έσωσε τον κόσμο.

Στην Δ´ Στάση (Τ-Ω) η Θεοτόκος υμνείται ως προστάτης των Πιστών. Γι  αὐτό και κλείνουμε αυτούς τους χαιρετισμούς με το «Αλληλούια» όλων των πιστών, που ανακράζουν:

«Ω Πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατον Λόγον…» (τρις), δέξου την προσφορά μας και λύτρωσέ μας από κάθε συμφορά και από τη μέλλουσα κόλαση.
***
Αλλά και ο Κανόνας είναι υπέροχος. Ας διαβάσουμε ενδεικτικά ένα τροπάριο: «Ικετεύομεν οι δούλοί σου, και κλίνομεν γόνυ καρδίας ημών· κλίνον το ους σου Αγνή, και σώσον τους θλίψεσι βυθιζομένους ημάς· και συντήρησον πάσης εχθρών αλώσεως την σήν Πόλιν, Θεοτόκε».

Δείτε Επίσης...

by click4money