ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ!!!!

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ Θεσσαλιώτιδος ἅπασα, ὡς θησαυρὸν πολυτάλαντον τῆς χάριτος, τῆς Βασιλίσσης Παρθένου, τὴν Εἰκόνα ἐν κόλποις κατέχουσα˙ ἀγάλλου δὲ εὐσεβῶς, καὶ ἡ κώμη ταύτη, τὸ ἱερὸν αὐτῆς κοιμίλιον, ὡς πηγὴ ἁγιάσματος πλουτήσασα˙ ἀμφότεραι δὲ ὁμοῦ, τὰ μεγαλεῖα τῆς Θεοτόκου, ἐν καυχήσει διηγούμεναι, τῇ ἀπειράνδρῳ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς δι̉ ἑνὸς στόματος βοήσατε˙ Χαῖρε Κεχαριτωμένη, Θεοκυῆτορ Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.
(Τροπάριο τῆς Λιτῆς)

Μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους τελέστηκε τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα ἡ ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Βασίλισσας, στὸ χωριὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κρανιᾶς Μουζακίου.  Μὲ τὴν ἀγωνία στὰ πρόσωπα τῶν ἐνοριτῶν καὶ προσκυνητῶν, περίμεναν εὐλαβικὰ τὴν εἰκόνα, τὴν ὁποία μετέφερε στὸ χωριὸ ὁ π. Νεκτάριος Ἡγούμενος στὴν Ι.Μ. Σπηλιᾶς.  Τὴν εἰκόνα τὴν παρέλαβε ὁ ἐφημέριος του χωριοῦ π. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος τὴν παρέδωσε στοὺς Στρατιῶτες τοῦ Κ.Ε.Σ.Ν. Ρούσσου, ὥστε νὰ ξεκινήσει ἡ πομπὴ μὲ τὴν φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Μουζακίου νὰ παιανίζει καὶ νὰ συνοδεύει τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.  Ἡ πομπὴ κατέληξε στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ ὅπου ἀνέμενε ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, μετὰ τῶν πολιτικῶν καὶ τοπικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου μας.  Στὸν χαιρετισμὸ τοῦ ὁ Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος εἶπε: «Εἶναι Συγκινητικὸ νὰ βλέπεις τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ὑποδέχεται τὴν Κυρία Θεοτόκο σὲ αὐτὸ τὸ χωριὸ μὲ τόση εὐλάβεια» ἐνῶ στὸν Χαιρετισμὸ τοῦ ὁ Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσὸς εἶπε χαρακτηριστικά: «Εἶναι τιμή μας, νὰ συνεργαζόμαστε μὲ τέτοιους κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως, καὶ εἶναι τιμὴ δική σας Σεβασμιότατε νὰ ἔχετε στὸ δυναμικό σας τέτοιους  Ἱερεῖς, ποὺ ἀγαποῦν τὸν τόπο, διότι ἀπὸ σήμερα οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, γράφτηκαν στὸν χάρτη».  Τὴν εἰκόνα συνόδευσε πλῆθος κόσμου ἕως τὸν Ναό, ὅπου τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου.

Στὴν ὑποδοχὴ παραβρέθηκαν μεταξὺ ἄλλων οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΔ κ.κ. Σπύρος Ταλιαδοῦρος καὶ Ἀσημίνα Σκόνδρα, ὁ δήμαρχος Μουζακίου Γιῶργος Κωτσός, ὁ διοικητὴς τοῦ ΚΕΣΝ Ἀντισυνταγματάρχης Παῦλος Παπανικολάου, ἀντιδήμαρχοι τοῦ Δήμου Μουζακίου καθὼς καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι φορεῖς.

«Ἡ εἰκόνα εἶναι μοναδικὴ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ ἀπὸ σήμερα θὰ σκεπάζει ἡ Βασίλισσά μας ὅλη τὴ Θεσσαλιώτιδα χώρα καὶ θὰ εἶναι κόσμημα καὶ στολίδι αὐτῆς τῆς Ἐνορίας».

Ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα κατασκευάστηκε γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.  Θὰ παραμείνει γιὰ προσκύνημα ἕως καὶ τὶς 28 Ὀκτωβρίου ὅπου θὰ τελοῦνται καθημερινὰ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 6 Ἑσπερινὸς καὶ Παράκληση.
Ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Βασίλισσας θὰ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ κάθε Τετάρτη καὶ σὲ κάθε Ἀγρυπνία καὶ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Περισσότερες πληροφορίες πρὸς ἐξυπηρέτηση προσκυνητῶν στὸ τήλ. 6949734160 (What’ s  Up)


Δείτε Επίσης...

by click4money